Home » Organisatie » Partners & sponsors

Inkomsten van het Muiderslot

Het Muiderslot is een ondernemend rijksmuseum. Wij verdienen zo’n 70% van onze inkomsten zelf. De overige 30% is subsidie van het ministerie van OCW. De inkomsten uit entree, winkel, horeca en locatieverhuur vullen we aan met steun van fondsen en sponsors die extra projecten mogelijk maken. Doel van die projecten is altijd dat ons huidige of toekomstige publiek daarvan profiteert. Naast financiële steun delen de fondsen, sponsors én samenwerkingspartners hun kennis en netwerken met ons. Daarvoor zijn wij hen dankbaar!

Financiers

Sponsors van het Muiderslot

Partners

partners waar het muiderslot mee samenwerkt 2021