Home » Privacybeleid

In dit privacy statement beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welk doel we jouw gegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou van belang kan zijn.

We hebben ons best gedaan alle informatie duidelijk en begrijpelijk op te schrijven. Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens na het lezen van dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Voor informatie over hoe we cookies en soortgelijke technieken gebruiken, verwijzen we je naar ons cookie statement.

We verbeteren en ontwikkelen continu onze dienstverlening bij het Muiderslot. Indien dit wijzigingen brengt in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, wordt dit aangepast in dit privacy statement. Daarom raden we je aan regelmatig dit privacy statement te checken of er nog wijzigingen zijn. Onderaan dit privacy statement kun je nagaan wanneer dit privacy statement voor het laatst gewijzigd is.

Stichting Rijksmuseum Muiderslot is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door het Muiderslot. Onze contactgegevens zijn: Herengracht 1, 1398 AA Muiden, tel. +31 (0) 294 256262. Indien je contact met ons wilt opnemen, gebruik dan de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Het Muiderslot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicatie en marketing
We verwerken jouw persoonsgegevens om marketing activiteiten te kunnen uitvoeren.

 • Via deze website of bij de aanschaf van een e-ticket kun je je aanmelden voor de online nieuwsbrief van het Muiderslot die je dan maximaal 6x per jaar per e-mail ontvangt.
 • We vragen bij het kopen van een e-ticket of online groepsboeking om je telefoonnummer. Dat is om eventuele praktische informatie te kunnen verschaffen en om je mogelijk eenmalig te bellen voor vragen over ons programma (educatie, Vrienden etc.).
 • Ook vragen we online of aan de kassa naar je postcode of je land van herkomst om te weten waar onze bezoekers vandaan komen.
 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics Cookies. Gegevens worden niet met Google gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Met Google is hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Jouw volledige IP adres is niet te herleiden (anonymizeip tracking). De Google Analytics cookies worden na 26 maanden automatisch gewist.
 • Via social media beantwoorden wij eveneens jouw vragen over onze dienstverlening.

Voor de volgende doelen verwerken partijen waarmee wij samenwerken gegevens van jou:

Verkoop e-tickets
Voor de verkoop van e-tickets voor toegang tot het Muiderslot kom je in de online omgeving van Gantner. Gantner is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en voor vragen hieromtrent verwijzen we je graag naar hun website.

Publieksonderzoek
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de mening van onze bezoekers. Tijdens of na je bezoek aan het Muiderslot kunnen we je vragen om mee te werken aan ons online publieksonderzoek dat wordt uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy (HBBC). HBBC is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en voor vragen hieromtrent verwijzen we je graag naar hun algemene voorwaarden. Het Muiderslot ontvangt slechts een geaggregeerde rapportage van HBBC over de uitkomsten van het publieksonderzoek. Hierin staan geen persoonsgegevens.

Digitale nieuwsbrief
Onze digitale nieuwsbrief verzenden wij met het programma Mailchimp. Voor vragen over de manier waarop zij omgaan met jouw gegevens, verwijzen wij je naar hun algemene voorwaarden.

Muiderslot verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt als je onze website bezoekt, een groepsbezoek bij ons boekt, je gegevens bij ons achterlaat of contact met ons zoekt:

 • Contactgegegevens (naam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer etc.)
 • Marketing & Communicatie gegevens (social media gegevens etc.)
 • Gegevens die via cookies worden uitgelezen (geografische gegevens etc.)

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ die door jou is gegeven. Het is altijd mogelijk om je toestemming weer in te trekken. Zie het kopje ‘Kan ik mijn toestemming weer intrekken?’ hieronder.

We kunnen jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dit in overeenstemming is met dit privacy statement en voor zover wettelijk toegestaan.

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens aan de politie of andere overheidspartijen te verstrekken. Bijvoorbeeld indien we moeten voldoen aan een rechterlijk bevel of als dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing van strafbare feiten.

Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en voor de doelen die wij bepalen. De verwerkers zijn contractueel gebonden jouw persoonsgegevens niet voor andere doelen te gebruiken.

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. We hebben maatregelen getroffen om een veilige doorgifte te realiseren waarbij we aan alle wettelijke eisen voldoen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende landen:

 • Verenigde Staten

Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te borgen voor de doorgifte naar bovengenoemde landen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

De partijen die onze gegevens verwerken:

 • zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, of
 • hebben met ons standaard contractuele bepalingen afgesloten zoals opgesteld door de Europese Commissie.

We verwijderen of anonimiseren jouw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doelen zoals weergegeven in dit privacy statement. Bijvoorbeeld als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren we jouw gegevens zolang als je deze nieuwsbrief wil blijven ontvangen.

Op elk moment kun je ons vragen om inzage in of correctie of verwijdering van jouw gegevens. Verder kun je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of kun je bezwaar maken tegen jouw gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing of profiling. Ook kun je je recht op dataportabiliteit uitoefenen. Indien je gebruik wil maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Houd er rekening mee dat we om aanvullende informatie kunnen vragen om jouw identiteit te verifiëren.

Je kunt je gegeven toestemming altijd weer intrekken. Deze intrekking heeft echter geen terugwerkende kracht.
Indien je niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Indien je je toestemming voor andere verwerkingen wil intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je deze klacht indienen bij ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Ook kun je een klacht indienen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag of via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door het Muiderslot die niet worden beantwoord in dit privacy statement of je wilt gebruik maken van een van je privacy rechten, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Stichting Rijksmuseum Muiderslot
t.a.v. mw. S. Heldens
Herengracht 1
1398 AA Muiden
info@muiderslot.nl

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020.