Home » Organisatie » Raad van Toezicht

Astrid Elburg

voorzitter

Jeanne Dekkers RvT Muiderslot

Jeanne Dekkers

Peter Hoppenbrouwers

Peter Hoppenbrouwers

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Chris Opgenoort

Chris Opgenoort

Helen Schretlen

Helen Schretlen

Beloningsbeleid

De functie als lid van de Raad van Toezicht van het Muiderslot is onbezoldigd. Alle leden onderschrijven en volgen de Governance Code Cultuur.