Home » Organisatie » Raad van Toezicht

Astrid Elburg

voorzitter

Chris Opgenoort

Chris Opgenoort

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Helen Schretlen

Helen Schretlen

Sebas van der Sangen

Jeanne Dekkers RvT Muiderslot

Jeanne Dekkers

Wasima Khan

Peter Hoppenbrouwers

Peter Hoppenbrouwers

Beloningsbeleid

De functie als lid van de Raad van Toezicht van het Muiderslot is onbezoldigd. Alle leden onderschrijven en volgen de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.