Home » Organisatie » Schenken & nalaten

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL90 RABO 0343 1353 53 op naam van Rijksmuseum Muiderslot. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60,-), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie >

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer u de schenking verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achter elkaar schenkt u minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag. Rijksmuseum Muiderslot beschikt over de culturele ANBI-status. Daarmee is uw particuliere gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting (bij een verbintenis van minimaal vijf jaar). Voor de aftrek van giften van minimaal vijf jaar vanuit uw bedrijf geldt een multiplier van 50% via de vennootschapsbelasting. Meer informatie >

Via uw testament kunt u geld nalaten aan het Muiderslot. Ook bestaat de optie om Rijksmuseum Muiderslot tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u een legaat opnemen in uw testament ten behoeve van Stichting Rijksmuseum Muiderslot. Neem voor (aanpassingen van) een testament contact op met uw notaris.

Stichting Rijksmuseum Muiderslot is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het museum is daarom vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Hierdoor weet u zeker dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u dat wilt.

Heeft u een speciale band met het kasteel, de tuinen, een kunstvoorwerp of een (podium)activiteit van het Muiderslot? Door middel van een fonds op naam is het mogelijk om uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 30.000 alle administratieve zaken voor haar rekening.

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld, maar ook in natura worden gedaan. Stel u bezit een bijzonder voorwerp dat u wilt schenken (denk aan een schilderij, beeldhouwwerk of historisch zilver, meubilair of textiel). Indien het museum dit voorwerp van belang acht voor de collectie, wordt het getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker kan dan 5 jaar lang elk jaar 1/5 deel van de getaxeerde waarde aftrekken van de belasting. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar Rijksmuseum Muiderslot. Ook bij het schenken van voorwerpen kan gebruik gemaakt worden van de z.g. multiplier (zie kopje Geefwet). Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het voorwerp. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal 5.000 euro.

De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur. Met deze geefwet is er een extra stimulans gekomen voor particulieren en bedrijven voor giften aan culturele ANBI’s zoals Rijksmuseum Muiderslot. Het voordeel betreft de giftenaftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting.De opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25 op giften aan cultuur door particulieren tot een maximum van 5000 euro. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting tot een maximum van 5.000 euro per jaar. Natuurlijk mag u een hoger bedrag schenken maar voor het bedrag boven 5.000 euro geldt dan niet de extra aftrek.

Contact

Overweegt u een schenking of legaat aan het Muiderslot? Neem dan contact op met Sanne Heldens (Hoofd Bedrijfsvoering & Ecoloog, tel. 0294 – 256264). Samen kunnen we uw ideeën en wensen nader bespreken.

Stichting Rijksmuseum Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
info@muiderslot.nl
tel. 0294 – 256262

Kamer van koophandel: 41194666
Btw nummer: NL803192411B01
Bankrekening: NL90 RABO 0343 1353 53
RSIN nummer: 803192411
ANBI status: zie formulier