Home » Archief » Nominatie Monumententalentprijs

Nitish Sudhir Soundalgekar, medewerker van het Muiderslot, was een van de drie finalisten voor de Monumententalentprijs 2022 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dik verdiend vinden wij natuurlijk! Nitish is Projectleider publiekstoegankelijkheid én de enige kasteelyogi in Nederland. De winnaar van de prijs is Alexa Sies-Wilders. Zij is restauratieschilder bij Wolters vastgoedonderhoud.

Over finalist Nitish

Nitish zorgt ervoor dat ons monument een ontmoetingsplek wordt, zowel binnen als buiten de kasteelmuren. Hij maakt de hele organisatie bewust van de noodzaak tot toegankelijkheid van kunst en cultuur voor een breed publiek. Zowel intern als extern gaat hij in gesprek: met collega’s, met partnerorganisaties, met bezoekers en met mensen die drempels ervaren bij museumbezoek. Door zijn kennis, enthousiasme, geduld en grote sociale vaardigheden, weet hij mensen aan te moedigen en uit te nodigen om te genieten van het Muiderslot. Zo wordt dit rijksmonument steeds meer van en voor iedereen.

Over de Monumententalentprijs

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. Het gaat specifiek om jonge professionals (tot 32 jaar) die betaald werk verrichten in de Nederlandse monumentensector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een jury met deskundigen vanuit de monumentensector beoordeelt de kandidaten op zichtbare blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed en/of monumentenzorg. De prijs is uitgereikt tijdens het Monumentencongres op 3 november 2022.